unfiform

Nieuws SV AVRM

Schietsportspecifiek Protocol definitief

(Bron: KNSA)

Nadat het algemene Protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF, na consultatie bij het RIVM, definitief is vastgesteld, is er door de KNSA nog één wijziging c.q. aanvulling aangebracht in het (daarbij behorende) schietsportspecifieke protocol.
Deze aanvulling houdt verband met de verplichting voor verenigingen om al hun aanwezige personen te registreren.
Dat was al opgenomen voor de niet tot de vaste groep behorende sportschutters van die vereniging – zoals introducés en gastschutters – maar dat geldt ook voor bestaande leden.
Voor schietsportverenigingen is dat vrijwel geen bezwaar omdat de meeste verenigingen die gebruiken maken van vuurwapens, conform de Ministeriële Regelingen, een presentieregister per dag bijhouden.

Omdat bij eventueel contactonderzoek door de GGD dat register kan worden opgevraagd, adviseren wij aan schietsportverenigingen om aan het presentieregister een telefoonnummer toe te voegen; dat is namelijk een voorwaarde die het RIVM stelt.

Verenigingen dienen er dus wel op toe te zien dat
iedereen zich, per dag, inschrijft in het presentieregister en dat daarin ook het telefoonnummer wordt opgenomen.

Het definitieve schietsportspecifieke protocol is uiteraard van kracht onder het voorbehoud dat de binnenschietbanen op 1 juli 2020 geopend mogen worden; het kabinet zal daarover op 24 juni een beslissing nemen en dat ’s avonds tijdens een persconferentie bekend maken.

Een bijlage bij het model-protocol is een checklist waarmee besturen van schietsportverenigingen eenvoudig kunnen afvinken of alle acties zijn verricht.
Tevens 
zijn ten behoeve van dit model-protocol twee model-posters gemaakt die verenigingen zelf kunnen uitprinten en zo nodig aanpassen om in hun accommodatie op te hangen, en is er de check op de 5 gezondheidsvragen van de Rijksoverheid.

Deze posters en de ‘5 gezondheidscontrolevragen’ zijn in het Downloadcenter
 van de KNSA-website bijgevoegd.

Klik op de link voor het schietsportspecifieke protocol
 (model per 1 juli 2020), inclusief de checklist voor verenigingen.

knsa

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren