unfiform

Nieuws SV AVRM

Berichtgeving baanbeheerders Belfeld en Venray ivm heropening schietbanen

Bericht van SV de Flint: Belfeld:

Het is alweer enige tijd geleden dat we onze sport hebben kunnen beoefenen. Nu we per 1 juli weer mogen beginnen staan we allemaal weer te trappelen om het eerste schot te lossen. Ook onze vereniging gaat weer beginnen op 1 juli. Dit betekent automatisch dat ook jullie weer van harte welkom zijn. Maar ook wij moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, hierdoor gaat het schieten er iets anders uit zien.

 

In de maanden juli en augustus willen we de schietoefeningen van S.V. de Flint en S.V. AVRM  combineren. De aangepaste openingstijden zijn van 15.00 – 17.00 uur. We hebben op de zaterdagen 4 schietbanen vrij voor S.V. AVRM ( van de 5 beschikbare banen). We willen in blokken van 20 minuten gaan schieten. De eerste schutter begint om 15.00 uur en schiet tot 15.20 uur. Om 15.20 uur begint de volgende schutter tot 15.40 uur, en zo door. In totaal kunnen er in een tijdsperiode van 2 uur op 4 banen 24 personen schieten.

Het bestuur is verplicht om een schietrooster op te stellen. Dit rooster moet op de schietbaan aanwezig zijn en wordt door onze coördinator gebruikt om te controleren of de schutters die aanwezig zijn ook allemaal ingepland zijn. Ook dient deze lijst ter controle bij bezoek van bevoegd gezag. Om te voorkomen dat er te veel mensen in de accommodatie aanwezig zijn houden we de bar in juli nog even gesloten. We willen voorkomen dat schutters blijven hangen en er zo ongemerkt teveel schutters in het gebouw aanwezig zijn. In principe willen we de bar in augustus weer openen.

 

Het bestuur moet voor de zaterdagen dat jullie komen schieten, een schietrooster aan leveren waarop is aangegeven wie er op welk tijdstip komt schieten. Het schietrooster dient minimaal 1 week voor de zaterdag aanleverd te worden.

We beseffen ons dat dit verre van een ideale situatie is maar wij moeten ook even wennen aan de situatie en willen de maanden juli en augustus testen met bovenstaande maatregelen.

 

Bericht van SSV Remington - Venray:

SSV Remington Protocol

(versie 1.0: 14-06-2020 *)

 

* dit protocol is gebaseerd op de huidige situatie en wordt indien nodig bijgesteld wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen; het is dus geen statische versie

Schietsport in de 1,5 meter (schietport) samenleving

Nadat op 11 mei 2020 de schietsportverenigingen met een buitenbaan hun activiteiten weer mochten hervatten, mogen per 1 juli 2020 alle schietsportverenigingen in Nederland (onder voorbehoud) hun deuren weer openen. Die heropening is wel onder strikte voorwaarden met inachtneming van 1,5 meter afstand, hygiënische maatregelen en allerlei organisatorische voorschriften. In dit protocol worden die maatregelen en voorschriften per soort accommodatie, nader omschreven. Let wel: het is een model protocol. Uiteindelijk is het Bevoegd Gezag voor het naleving van de voorschriften het gemeentebestuur, als onderdeel van de desbetreffende regio. Het kan dus zijn dat het gemeentebestuur andere c.q. aanvullende voorschriften stelt.

Dit schietsport specifieke protocol voor SSV Remington is een aanvulling op het algemeen protocol “verantwoord sporten” van NOC*NSF (in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten) en is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende, bekende en toekomstige, overheidsmaatregelen. Beide protocollen kunnen niet los van elkaar worden gezien c.q. gehanteerd, maar vormen één geheel. Met behulp van deze protocollen kan SSV Remington, in samenwerking met de gemeente Venray, voor alle sportschutters en kaderleden een veilige sportomgeving waarborgen.

Iedereen, leden, aspiranten huurders en introducés zijn verantwoordelijk voor het openhouden van de vereniging. Houd je aan de maatregelen!

Het bestuur van SSV Remington is er van overtuigd dat jullie de maatregels goed zullen volgen. Natuurlijk zijn er nog meerdere maatregelen mogelijk echter deze zullen indien nodig pas worden ingevoerd als blijkt dat de maatregelen zoals hieronder weergegeven niet afdoende zijn of gewoon niet werken. Maatregelen kunnen dus worden verscherpt maar ook worden versoepeld.

 

Maatregelen

Kennismaking schietsport en het meebrengen van introducés is voor onbepaalde tijd opgeschort.

 • Ben je ziek, zwak of misselijk – kom dan niet naar de vereniging.
  • LET OP – de beheerder kan vragen naar je gezondheid. Tevens als de beheerder zijn twijfels heeft kan en mag hij de toegang tot de accommodatie aan de betreffende schutter ontzeggen.
 • Houd ten alle tijden rekening met elkaar. Niet geheel onbekend, anderhalve meter wordt gezien als een veilige afstand.
 • SSV Remington stelt desinfecterende zeep beschikbaar (binnenkomst/vertrek/toilet/bar). Maak hier gebruik van. Gebruik is geen schande en je gaat nog lekker ruiken ook.
 • Deuren verenigingsgebouw staan gedurende de opening van het gebouw gewoon open. Dit ter voorkoming van allerlei ongewenste contacten.
 • Bij binnenkomst melden bij de beheerder. De beheerder schrijft je in !
 • Aftekenen schietbeurt – als gewoonlijk echter aan alleen aan de linkerzijde van de bar.
 • Probeer toilet bezoek tot een minimum te beperken.
 • Gebruik verenigingswapen als gewoonlijk echter de schutter maakt na de schietbeurt het wapen schoon. Desinfecterende middelen staan ter beschikking.
 • Aankoop munitie – als gewoonlijk echter de schutter maakt de munitie op. Er wordt geen munitie terug ingenomen.
 • Gebruik van de baan (ook voor huurders) De beheerder mag ingrijpen als er te lang van de baan gebruik wordt gemaakt:
  • Baan A – Maximaal 3 schutters.
  • Baan B – Maximaal 3 schutters, Schermen zijn aangebracht en blijven verplicht hangen.
  • Baan C – Maximaal 3 schutters. Schermen zijn aangebracht en blijven verplicht hangen.
  • Baan D – Maximaal 3 schutters. Schermen zijn aangebracht en blijven verplicht hangen.

   svavrm
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren